تجهیزات شبکه پسیو نتلن شامل اکستندرها، پچ کابل ها، سوکت های شبکه و…