اکستندر انتقال دهنده نتلن

اکستندر انتقال دهنده نتلن بهترین انتخاب شما برای کاهش مصرف سیم کشی در پروژه ها می تواند باشد.

در ادامه می توانید فیلم کاربرد این محصول از محصولات گروه بازرگانی کنکاش را مشاهده نمایید.