آیا اعضای بدن انسان می توانند به شبکه های کامپیوتری پیوند بخورند؟

تحقیقات اخیر نشان داده است، ارتباط زیستی متکی بر شبکه و الکترون می تواند به صورت مستقیم با بافت اندامی انسان در ارتباط باشد.
ایده ادغام شبکه های کامپیوتری و بدن انسان عامل محرک تحقیقات زیادی در این حوزه بوده است. اخیراً، دو گروه از پژوهشگران نتایج پروژه های خود را به صورت نسبی به اشتراک گذاشته اند، که عنوان می کنند چگونه سلول های زیستی ممکن است به بخشی از شبکه های کامپیوتری تبدیل شوند و چگونه الکترون ها می توانند به صورت مستقیم با بافت اعضای بدن انسان ادغام شوند.
هر دو ارائه مورد بحث بخشی از از نتیجه نشست انجمن شیمیدان های آمریکا(ACS) در سال 2020 که به صورت مجازی برگزار شد حاصل گشته است.
پژوهش نخست، از سوی تیم دانشگاهی Maryland ارائه شده که بر روی ارتباطات شبکه ای تقلید شده از شبکه های الکترونی متمرکز است اما از سوی سلول های زیستی تقویت می شود.

پژوهش دوم، از طرف دانشگاه Delaware ارائه شده که به ارتباط سخت افزاری با بافت انسان می پردازد.

سلول های محاسبه گر زیستی

پژوهشگران دانشگاه Maryland به بسط این ایده اقدام نموده اند که پایه زیستی ارتباطات شبکه ای می تواند سلول های بدن انسان را کنترل کند و در نهایت با تشخیص مناسب به وضعیت درمان پزشکی کمک می کنند.
در همین خصوص ویلیام بنت_لی از محققان دانشگاه Maryland اذعان نموده است:”ما می خواهیم در این پژوهش فراگیری اطلاعات پردازش الکترون ها را که شامل اطلاعات زیستی می شود بسط دهیم. هدف ما ، ادغام سلول های زیستی در ساخت تصمیمات محاسباتی در پردازش ها می باشد.”
طرح پیشنهادی گروه شامل دریافت الکترون ها به منظور حرکت پیرامون سلول ها می باشد که به این عملیات “واسط redox” گفته می شود. سلول ها جریانی را تولید می کنند که به ایجاد سیگنال هایی جهت ارتباط می انجامد. این الکترون ها پتانسیل این را دارند تا ارتباطات را همچون الکترون های محرک برقرا سازند.
تیم ارائه دهنده این ایده توضیح داده است که ایده بازخورد سلولی می تواند موجب تحرک الکترون ها شود. از این روی اپلیکشین مورد انتظار این پروژه احتمالا شامل دستگاه هایی می شود که به تشخیص و درمان عفونت هایی حاصل از باکتری بینجامد و یا آنکه در قالب یک کپسول به بدن انسان فرستاده می شود تا به عنوان مثال قند خون ارزیابی گردد و به تولید انسولین مورد نیاز کمک نماید.
ادغام الکترون ها با بافت بدن انسان
تیم دانشگاه Delaware با تمرکز بر ادغام بافت انسانی با هوش مصنوعی از طریق تکنولوژی Cyborg پژوهش خود را اینچنین ارائه داده است
واژه Cyborg که در حیطه موضوعات علمی تخیلی قرار میگیرد – واژه ای ترکیبی متشکل از دو واژه سایبرنیک و ارگانیسم است – اساساً به توضیح حوزه اورگانیک و بایومکاترونیک می پردازد
محققان این بستر گام های موثری برای ادغام الکترون ها و بدن انسان بر اساس آنچه ACS ارائه نموده است برداشته اند. این ایده به صورت یکپارچه ارتباط میان الکترون ها را به طور مستقیم با بافت انسانی برقرار می سازد. این پروسه متفاوت از کاشت الکترون ها آنچنان که امروز متداول است می باشد. آنچه امروزه به عنوان مثال با دستگاه ضربان ساز و از طریق اتصالات سیمی جهت احیا قلب اتفاق می افتد به نوعی کاشت الکترون محسوب می شود.